A várt rövid távú eredményeket, azok várható hatásaik

A programban való részvétel hatására diákjaink felismerik, hogy a körülöttünk lévő világ alapjai a természettudományokból erednek, azérdekes kísérletek, gyakorlatközpontú tevékenységek által nyitottabbá és érdeklődőbbé válnak a természet, a bennünket körülvevő világ iránt. Megismerik az általuk használt eszközök eredetét, a fejlődés folyamatát és szükségességét és az innováció fontosságát. Jobban megismerik napjaink technikai vívmányait, ezáltal várhatóan kialakul egy olyan igény bennük, amely a megismert eszközök használatával kapcsolatban további fejlődéshez vezet. A csoportmunka eredményeként megtanulnak együtt gondolkozni és dolgozni, és ezt a tanév soránaz iskolában is alkalmazzák. Gyakorolják a z együttműködést, felelősségvállalást és munkamegosztást a program során. A kooperatív hozzáállás elengedhetetlen az egész program és későbbi életük során. Fejlődik a kommunikációs képességük, jobban tudnak érvelni, nő a szókincsük, ezáltal magabiztosabb, önmagukat jobban kifejező emberekké válnak. Mivel az angol nyelvet is fejlesztjük, a program során bővül a szókincsük, idegennyelvi környezetben is magabiztosabbak lesznek, bátrabban szólalnak meg. Mindezeken túl a legfontosabb eredmény lehet, hogy olyan komplex gondolkodásmódnak lesznek birtokában, amelytől sikeres, újító szellemű felnőtté válhatnak.