Beiratkozás

Beiratkozás az 1. osztályba

A járványhelyzet várható alakulására tekintettel, az általános iskolai beiratkozást szabályozó 7/2020. (III.25.) EMMI rendelet alapján, az iskolánkba történő beiratkozásról, és annak menetéről később adunk pontos tájékoztatást.

Beiratkozással kapcsolatos feladatok

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket
választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, a szükséges
dokumentumok és nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.
Az iskola vezetője gondoskodik a beiratkozás napján a megfelelő személyi és tárgyi feltételekről.

Formanyomtatványok letöltése

A járványhelyzet várható alakulására tekintettel, az általános iskolai beiratkozást szabályozó 7/2020. (III.25.) EMMI rendelet alapján, az iskolánkba történő beiratkozásról, és annak menetéről később adunk pontos tájékoztatást.

31200-1-students-learning-hd
E - ügyintézés

Az általános iskolai beiratkozás új lehetősége.
Lehetőség nyílik a szülőknek/gondviselőknek arra, hogy az e-ügyintézés online felületén előzetesen jelentkeztessék gyermeküket a választott iskolába.

Beiratkozást követő feladatok

A tankerületi szintű fenntartói döntés után az intézményvezetők meghozzák a tanulók felvételével kapcsolatos döntésüket
– a gyermek felvételéről szóló írásbeli döntés;
– a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozat,
melyeket minden gyermek esetében a KRÉTA rendszerből kell kinyomtatni, és az adott év április utolsó napjáig írásban meg kell küldeni (postára kell adni) az érintett szülők részére.

További fontos információk

A felvétel elutasítása esetén a szülő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2) bekezdése alapján érdeksérelemre, illetve jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással nyújthat be (jogorvoslatra irányuló) kérelmet a járási hivatal közleményében, hirdetményében meghatározott határidőig [a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdés].