Beiratkozás

Beiratkozás az 1. osztályba
bÁi szülői tájékoztató 2023 v1 oldal 01
Beiratkozással kapcsolatos feladatok
Formanyomtatványok letöltése
31200-1-students-learning-hd
E - ügyintézés

Az általános iskolai beiratkozás új lehetősége.
Lehetőség nyílik a szülőknek/gondviselőknek arra, hogy az e-ügyintézés online felületén előzetesen jelentkeztessék gyermeküket a választott iskolába.

Beiratkozást követő feladatok

A tankerületi szintű fenntartói döntés után az intézményvezetők meghozzák a tanulók felvételével kapcsolatos döntésüket
– a gyermek felvételéről szóló írásbeli döntés;
– a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozat,
melyeket minden gyermek esetében a KRÉTA rendszerből kell kinyomtatni, és az adott év április utolsó napjáig írásban meg kell küldeni (postára kell adni) az érintett szülők részére.

További fontos információk

A felvétel elutasítása esetén a szülő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2) bekezdése alapján érdeksérelemre, illetve jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással nyújthat be (jogorvoslatra irányuló) kérelmet a járási hivatal közleményében, hirdetményében meghatározott határidőig [a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdés].