Mesterségünk címere – The Digital revolution in professions

NTP-INNOV-22-0127

kötelezők
pályázat logó

Pályázatunkban két területet választottunk: a természettudományos és a digitális kompetenciák fejlesztését célzó tehetséggondozó programot. Az iskolai életben azt tapasztaljuk, hogy a tehetséges diákok sokrétűek, sok minden érdekli őket, szívesen kipróbálnak különböző területeket. Életkorukból adódóan még nem tisztázódik le bennük, hogy milyen irányba is forduljanak, mi az erősségük, miben lehetnek igazán sikeresek. Viszont 14 évesen dönteniük kell, merre is menjenek tovább egy olyan világban, ahol az önállóság kitolódik, egyre tovább tart a felnőttektől való függőség. A tehetséges gyerekek jellemzően gimnáziumokban/szakgimnáziumokban folytatják a tanulmányaikat, amelynek döntő többségére ma már jellemző, hogy vagy reál vagy humán terület felé szakosodnak. Így a diákoknak is választaniuk kell. Ebben a választásban szeretnénk nekik segítséget adni azáltal, hogy élmény szinten mutatjuk meg nekik a természettudományokhoz kapcsolódó területeket. Mindehez a digitális kompetenciák fejlesztése nélkülözhetetlen, hiszen a tudományos vagy természettudományos területen a hagyományos eszközöket felváltotta a digitális technológián alapuló eszközök használata. A digitális kompetenciák fejlesztése során előtérbe helyeztük az angol nyelv használatát és fejlesztését is, hiszen a mai világban a digitális programok, alkalmazások és technológiák nyelve az angol. A humán tagozat a gimnáziumokban gyakran emelt szintű idegen nyelvi képzést jelent, így a diákok erre is felkészülnek a program során.Programunk lényege hogy a diákjainknak a körülöttük lévő világ, a hétköznapi élet példáin keresztül mutassuk be a természettudományok és a digitalizáció szükségességét és létjogosultságát. Célunk, hogy a munka világában kutatva minden területen megismerkedhessenek az adott szakmák feladataival, eszközeivel. Betekintést kapjanak a feladatok típusáról, az elvégzéséhez szükséges tudásról, kompetenciákról.

Célunk, hogy a különböző területek megismerése és kipróbálása során megértsék a területek összekapcsolódását és meglássák az összefüggéseket. Tudásuk és ismereteik bővítése által fejlesszük a kreativitásukat és ezáltal a problémamegoldó képességüket. Látjuk,
hogy a diákjaink sok területen tehetségesek, az iskolai szakkörökön szívesen és lelkesen vesznek részt. Visszatérő probléma, hogy túl sok
a számukra érdekes szakkör, viszont nincs idejük az összes nekik érdekes foglalkozáson részt venni. Ennek a hiányát szeretnénk pótolni
ezzel a programmal, amelynek a tartalmát diákjaink érdeklődési körének alapján alakítottuk ki. Azt tapasztaljuk, hogy a tehetséges
gyerekek gyakran magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdenek. Visszahúzódóak, befelé fordulóak vagy éppen öntörvényűek, hiperaktívak. Érzik, hogy mások, mint a többiek, esetleg a társaik éreztetik ezt velük. Szeretnénk segíteni nekik az önbizalmuk növelésében azzal, hogy gyengébb oldalukat erősítjük, érzékenyítjük őket, fejlesztjük az egész személyiségüket. Mindezt a csoportkohézió, az
egymástól tanulás segítségével szeretnénk elérni. A tehetséges gyerekek sokszor nehezen dolgoznak a társaikkal együtt, de ma már az
oktatásban és a munkahelyeken is elvárás, hogy képesek legyünk csoportban dolgozni. A kommunikációs képességeiket is fejleszteni kell,
hiszen nem elég, ha értenek valamit, meg kell tudni fogalmazni a kérdéseiket, következtetéseiket. Ezen képességek fejlesztést szeretnénk
elérni a változatos módszertannal.

Diákjaink a foglalkozások során olyan ismereteket és gyakorlatot szereznek, amelyekkel a természettudományos ismereteik és tudásuk gyarapszik. Mivel a programunk gyakorlatközpontú, a foglalkozások során nemcsak hallják, látják, de ők maguk végzik a kísérleteket ezáltal a tanulás folyamata sokkal élvezhetőbbé és hatékonyabbá válik.Mivel a programban sok esetben a mindennapi életben használt digitális eszközöket mutatunk be és használunk, olyanokat, amelyekkel a saját környezetükben is találkozhatnak, ezáltal ezen eszközök használata a mindennapjaik részévé válhat. Ez természetesen azt jelent, hogy digitális kompetenciájuk folyamatosan fejlődik. Az új digitális eszközök megismerésével, használatával pedig versenyképes tudásra tesznek szert. A program segítségével szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, hogy a természettudományos területen szerzett tapasztalataik más területeken is alkalmazhatók, szoros összefüggésben működnek a nyelvi és idegennyelvi képességeikkel, digitális felkészültségükkel. Szeretnénk elérni, hogy a digitális tudásuk tovább terjedjen a különbözővirtuális játékok használatánál, és hogy észrevegyék, hogy a digitalizáció állandóan jelen van ma már mindennapokban. A gyerekek szociális érzékenységét növelnénk a családtagokkal, idősebb emberekkel készített interjúk segítségével. A figyelmes, értő hallgatás, a releváns kérdések feltétele mind olyan képesség, amire az élet minden területén szükségük lesz, a munkában és a magánéletben egyaránt.