Pályázat

Pályázat

Látogatás a Mobilis központban

Tehetséggondozó szakkörünkkel egész napos kiránduláson jártunk a győri Mobilis Interaktív Élményközpontban.

A DIGITÁLIS TERVEZÉS ÉS TÁRGYALKOTÁS FOGLALKOZÁS keretében 3D-ben terveztük meg iskolánk logóját, majt a többfejes 3D nyomtatókon ki is nyomtattuk a megtervezett munkánkat.

A lézer nem csak a filmekben érdekes foglalkozáson pedig közelebbről is megismerkedtünk a lézervágás és gravírozas folyamataival.

Ezután az interaktív kiállítótér minden eszközét és játékát kipróbáltuk.

Izgalmas, érdekes kirándulás volt.

Látogatás a Korda Filmparkban

A program során részt vettünk a Játssz/Ma című foglalkozáson, ahol  kreatív, könnyed, a filmek és a filmkészítés által inspirált játékokat játszhattunk. A szórakoztató játékok kisebb kihívásokat biztosítottak, melyek teljesítéséhez aktív részvételre, olykor egy kis szereplésre, színészkedésre, kreatív gondolkodásra, és legtöbbször csapatmunkára is szükség volt. Az eszköz a játékhoz a saját test és a képzelet. A program segített abban, hogy egy kicsit másképp kerüljünk kapcsolatba egymással, megmutathattuk kreatív oldalukat, miközben kiléptünk a komfortzónánkból.  

Módszerek, szervezeti kereteket, amelyek segítségével a programban kitűzött célokat kívánjuk megvalósítani

A tanulókat többféle munkaformában is foglalkoztatjuk annak érdekében, hogy minél jobban megismerjük őket és ők minden területen maximálisan tudjanak fejlődni. A lényeg, hogy a gyerekek mindig aktív szerepben legyenek.A különböző módszerek használtának az eredményei:- Az egyéni munkák során az információszerzés, azok osztályozása és értékelése, önmegvalósítás, önálló tervezés, saját gondolatok megfogalmazása és kifejezése, szakkifejezés, releváns idegen nyelv használata.- Páros munkában fontos a társsal való együttműködés, fejlődik a kommunikáció, a tolerancia, megtapasztalják a közös munkavégzés során az együttesen végzett munka hatékonyságát. – Csoportmunkában több társukkal együtt kell dolgozniuk, fejlődik az alkalmazkodóképességük, megtanulják a munkamegosztást, gyakorolják gondolataik kifejtését több ember előtt, megtanulnak vitázni, érvelni. Megtapasztalják a különbséget az elvégzett munka mennyiségét illetően az egyéni,- páros és csoportmunkát illetően, megélik a közös alkotás élményét. – A kitűzött cél elérése érdekében tevékenységeink között kiemelt helyen szerepel a modellezés és a kísérletezés, mely során a gyerekek különböző manipulatív tevékenységet végeznek és ezáltal a tapasztalás útján tanulnak, fejlődnek különböző képességeik és készségeik, kézügyességük.- Projektmunka során egy központi problémát járnak körül több oldalról tanulmányozva, nagyobb szabadságot kapnak a munkavégzés során, fejleszti az önállóságukat, kreativitásukat, problémamegoldó képességüket, szereplési lehetőséget ad, ezáltal nő az önbizalmuk. – A tanulva tanítás során a diákok mindent kipróbálnak, megtapasztalnak. Minden tevékenységünket, kutatásunkat, kísérletünket egy előzetes hipotézisre építjük, amit a gyerekek gondolnak az adott feladatról, majd az elvégzett kísérlet elkészülése vagy megszerzett információk után értékeljük, hogy a hipotézisünk helyes volt-e. Fejlődik a gyerekek önértékelése, önreflexiója ezáltal jobban megismerik magukat, felismerik erősségeiket és gyengeségeiket, lehetőséget teremtve azok fejlesztése.- A tárgyak, eszközök kipróbálása során a tanulók kézbe veszik, megfogják a különböző használati tárgyakat, megtapasztalják azok működését, a gyakorlatban próbálkozva tanulnak, tapasztalatok útján szereznek ismereteket. Önkéntes segítők bevonásával színesíteni és szélesíteni tudjuk az érdeklődési köröket, területeket. Segítségükkel és szakértelmükkel még közelebb hozzuk a gyerekekhez a való világot, a tudást, növeljük motivációjukat, felkeltjük érdeklődésüket. A pedagógusoknak ezekben a feladatokban inkább irányító, segítő szerepe van. Munkánk során inkább útmutatást szeretnénk adni a gyerekeknek, mint megszabni vagy meghatározni a tanulás folyamatát.

A várt rövid távú eredményeket, azok várható hatásaik

A programban való részvétel hatására diákjaink felismerik, hogy a körülöttünk lévő világ alapjai a természettudományokból erednek, azérdekes kísérletek, gyakorlatközpontú tevékenységek által nyitottabbá és érdeklődőbbé válnak a természet, a bennünket körülvevő világ iránt. Megismerik az általuk használt eszközök eredetét, a fejlődés folyamatát és szükségességét és az innováció fontosságát. Jobban megismerik napjaink technikai vívmányait, ezáltal várhatóan kialakul egy olyan igény bennük, amely a megismert eszközök használatával kapcsolatban további fejlődéshez vezet. A csoportmunka eredményeként megtanulnak együtt gondolkozni és dolgozni, és ezt a tanév soránaz iskolában is alkalmazzák. Gyakorolják a z együttműködést, felelősségvállalást és munkamegosztást a program során. A kooperatív hozzáállás elengedhetetlen az egész program és későbbi életük során. Fejlődik a kommunikációs képességük, jobban tudnak érvelni, nő a szókincsük, ezáltal magabiztosabb, önmagukat jobban kifejező emberekké válnak. Mivel az angol nyelvet is fejlesztjük, a program során bővül a szókincsük, idegennyelvi környezetben is magabiztosabbak lesznek, bátrabban szólalnak meg. Mindezeken túl a legfontosabb eredmény lehet, hogy olyan komplex gondolkodásmódnak lesznek birtokában, amelytől sikeres, újító szellemű felnőtté válhatnak.

Pályázatot nyertünk

pályázat logó
A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. Iskolánk Mesterségünk címere – The Digital revolution in profession címmel 2.975.000.- összegű támogatással pályázatot nyer Új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli természettudományos; élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása és Új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló; élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása témában. A programban 22 diák és 5 pedagógus dolgozik majd egy tanéven keresztül a kitűzött célok megvalósításán. A támogatásból olyan tárgyi eszközök megvásárlása is megvalósul majd, melyek segítik diákjaink képességeinek fejlődését, szélesítik látókörüket annak érdekében, hogy pályaválasztásuk sikeres legyen.