Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások

Tanulószoba

Szabadidős programok szervezése iskolán kívül 
 (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás)

Szabadidős programok szervezése iskolán belül:

Szakkörök:
Dráma
Természetbúvár
Kézműves
Tantárgyi szakkörök
Robotika


• korrepetálás
• tehetségfejlesztés
• sportkörök
• énekkar

Tanulmányi, sport és egyéb versenyek
Diáknap
Egyéb iskola rendezvények, ünnepélyek

Témahetek:
Népmese napja
Zene világnapja
Költészet napja
Egészség napja
Föld napja
Preventív projektek (drog, dohányzás stb.)
Pályaorientáció
Határtalanul pályázat
Digitális témahét

Szakköreink

Diákjaink az érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak délutáni elfoglaltságot .

Magyar szakkör

Angol szakkör

Fizika szakkör

Újságíró szakkör

Rajz szakkör

Földrajz szakkör

Sport szakkör

Robotika szakkör

Játék szakkör

Színjátszó szakkör

Matematika szakkör
Informatika szakkör
Természettudományi szakkör
Észforgató szakkör
Kézimunka szakkör
Pénzügyi szakkör