Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások

Tanulószoba

Szabadidős programok szervezése iskolán kívül 
 (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás)

Szabadidős programok szervezése iskolán belül:

Szakkörök:
Dráma
Természetbúvár
Kézműves
Tantárgyi szakkörök
Robotika


• korrepetálás
• tehetségfejlesztés
• sportkörök
• énekkar

Tanulmányi, sport és egyéb versenyek
Diáknap
Egyéb iskola rendezvények, ünnepélyek

Témahetek:
Népmese napja
Zene világnapja
Költészet napja
Egészség napja
Föld napja
Preventív projektek (drog, dohányzás stb.)
Pályaorientáció
Határtalanul pályázat
Digitális témahét