Újságíró szakkör

A szakkör célja:

A szakkörön az év során megrendezett magyarversenyekre, olvasóversenyekre készülünk, de kipróbálhatják azt is a tanulók, hogyan szerepelnének a hatosztályos felvételin. 

Játékos fejtörőkkel, gondolkodtató feladatokkal fejlődik a gyerekek szókincse, alapműveltsége, helyesírási és fogalmazási készsége. 

 A szakkör nyitott, az állandó tagok mellett szívesen látunk minden érdeklődőt. Sajnos a szakkör időpontja miatt csak a hatodikosok tudnak részt venni a foglalkozáson, a többi diákkal előre megbeszélt időpontokban, a szünetekben vagy órák után készülünk a versenyekre.

Szakkörvezető:
Éhmann Gáborné Havas Mária

A szakkör tagjai:

Felső tagozatos diákok

képkivágás13